برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 11154          2021-08-01 11:09:34

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهرهای تهران، اصفهان و اهواز

ٖ بازگشت به صفحه اول
تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهرهای تهران، اصفهان و اهواز


تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهرهای تهران، اصفهان و اهواز بدلیل بی‌پاسخ گذاشتن خواسته‌هایشان از سوی مسئولین فولاد
روز یکشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰، تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهرهای تهران، اصفهان و اهواز برگزار شد.

در تهران بازنشستگان فولاد روبروی دفتر مرکزی صندوق فولاد در خیابان وزرا دست به تجمع زدند.

بازنشستگان بنرهایی در دست داشتند که خواسته‌های خود را بر روی آنها نوشته بودند.

روی یکی از بنرها نوشته شده بود: «با وجود تورم و گرانی، به چه حقی یک و نیم میلیون تومان از افزایشات حقوق بازنشسته فولاد کم کرده‌اند»؟

در بنر دیگری به دزدی‌های صندوق بازنشستگی فولاد اشاره شده و نوشته شده بود: «با ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فولاد در سال ۹۹ چه کردند»؟

در اصفهان نیز بازنشستگان فولاد با تجمع روبروی مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد دست به تجمع اعتراضی زدند.


تجمـع اعتراضی بازنشستگـان فـولاد در اصفهان
در تجمـع اعتراضـی بازنشستگـان فولاد در اصفهان، بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «با چه مجوزی ۲ میلیون تومان از حقوق همسان‌سازی بازنشسته فولاد کم کردید».

پیشتر روز یکشنبه ۳ مرداد نیز بازنشستگان فولاد اصفهان جلو ساختمان صندوق بازنشستگی این شهر دست به تجمع زده بودند.

در شهر اهواز نیز بازنشستگان فولاد روبروی دفتر امور بازنشستگی منطقه فولاد خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان فولاد در اهواز نیز با همان خواسته‌های سایر بازنشستگان در شهرهای تهران و اصفهان خواستار همسان‌سازی و جلوگیری از کم کردن حقوق خود شدند.

بعضی از خواسته‌های آنها شامل «چرا حق مناطق جنگی برای بازنشستگان مناطق جنگی پرداخت نمی‌شود.»

«خوزستانی بیدار است از حق‌خوری بیزار است».

روی یکی دیگر از تراکت‌ها نوشته شده بود: «حق مناطق جنگی حق مسلم ماست».

از دیگر خواسته‌ها آنها عبارتند از:

ـ اصلاح قرارداد بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان فولاد به درمان فولاد یا مراکز درمانی.

ـ برقراری دستورالعمل‌های هماهنگ با آیین نامه فولاد و قوانین و مقررات حاکم بر صندوق‌های دولتی.

ـ درصد افزایش حقوق کمتر از سایر صندوق‌های بازنشستگی، یعنی گرفتار کردن بازنشسته فولاد در منجلاب معضلات اجتماعی.

-برقراری حقوق و درمان بازنشسته فولاد از طریق جدول ۷ قانون بودجه.